Agreement Ne Demek Ingilizcede

Agreement Ne Demek İngilizcede?

Agreement, İngilizce`de anlaşma, uzlaşma veya mutabakat anlamına gelir. Bu kelime özellikle iş dünyasında, hukukta ve sözleşmelerde sıkça kullanılır. Ayrıca, İngilizce dil yapısı içerisinde de farklı kullanım alanları vardır.

İlk olarak, İngilizcede agreement kelimesi, iki veya daha fazla tarafın bir konuda anlaşması veya uzlaşması anlamında kullanılır. Örneğin, bir iş sözleşmesinde iki tarafın anlaşması için “reached an agreement” ifadesi kullanılabilir. Benzer şekilde, bir hukuk davasında tarafların anlaşması için “reached a settlement agreement” ifadesi kullanılabilir.

İkinci olarak, İngilizcede agreement kelimesi, fikir veya düşüncelerin uyumlu olması anlamında da kullanılır. Örneğin, iki kişinin aynı fikirde olması için “in agreement” ifadesi kullanılır. Ayrıca, bir grup insanın aynı düşüncede olduğu durumlar için “reached a consensus agreement” ifadesi kullanılabilir.

Üçüncü olarak, İngilizcede agreement kelimesi, gramer yapısı içinde de farklı kullanım alanlarına sahiptir. Örneğin, bir cümleyi oluşturan öğelerin birbiriyle uyumlu olması için kullanılan “subject-verb agreement” ifadesi bulunur. Bu ifade, bir cümledeki öznenin fiille uyumlu olması gerektiğini ifade eder.

Son olarak, İngilizce`de agreement kelimesi, yasal terimler içinde de yer alır. Örneğin, bir sözleşmede kullanılan “assignment agreement” ifadesi, taraflardan birinin haklarını diğer tarafa devrettiği anlamına gelir.

Sonuç olarak, agreement kelimesi İngilizce`de farklı anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Anlaşma, uzlaşma veya mutabakat anlamında iş dünyasında ve hukukta sıkça kullanılırken, fikir uyumu, gramer yapısı ve yasal terimler içinde farklı kullanım alanlarına sahiptir.

Scroll to Top